گوگل اتنتیکیتور

رمز دو مرحله ایی | فعال سازی رمز یک بار مصرف

افزایش امنیت حساب کاربری در فرهادمارکت با فعال کردن رمز دوم یا رمز دومرحله ایی؛ در این اموزش به صورت مفصل در رابطه با فعال کردن رمز دو مرحله ایی صحبت خواهیم کرد. … ادامه مطلب