خریدبیت کوین

احراز هویت | آموزش احراز هویت در فرهاد مارکت

آموزش کامل احراز هویت در فرهادمارکت به منظور جلوگیری از سرقت های اینترنتی انجام عملیات احراز هویت الزامی می باشد. انجام عملیات احراز هویت در فرهادمارکت شامل ۵ مرحله است. در ذیل آن را به صورت کامل توضیح خواهیم داد. … ادامه مطلب