قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال در فرهادمارکت

قیمت ها
#CoinPriceMarketcapVolume (24h)SupplyChangeLast 24hPrice (BTC)
۱
bitcoin
Bitcoin
BTC
۲۹۹,۰۱۰,۵۷۹ ریال۵,۴۷۴,۳۵۲,۹۴۹,۷۷۱,۴۳۶ ریال۱,۶۱۳,۰۴۲,۴۰۵,۴۵۶,۶۳۳ ریال۱۸,۳۰۸,۲۲۵۴.۵۶%Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰
۲
ethereum
Ethereum
ETH
۶,۴۹۰,۳۲۱ ریال۷۱۶,۵۵۷,۲۳۳,۲۸۶,۱۱۰ ریال۶۳۰,۴۱۶,۸۷۶,۴۹۷,۳۰۰ ریال۱۱۰,۴۰۳,۹۸۰۷.۲۱%Ƀ ۰.۰۲۱۷۰۶۰۰
۴
tether
Tether
USDT
۴۲,۱۴۵ ریال۲۵۹,۸۶۹,۵۱۶,۶۵۷,۹۰۶ ریال۱,۹۵۸,۱۱۴,۷۹۵,۹۶۳,۲۳۸ ریال۶,۱۶۶,۰۹۴,۱۹۰۰.۱۷%Ƀ ۰.۰۰۰۱۴۱۰۰
۵
bitcoin-cash
Bitcoin Cash
BCH
۱۰,۲۲۸,۸۷۲ ریال۱۸۷,۹۱۶,۶۴۷,۹۳۶,۸۲۳ ریال۱۵۴,۲۰۱,۵۴۲,۲۳۷,۵۸۴ ریال۱۸,۳۷۱,۲۰۰۲.۸۳%Ƀ ۰.۰۳۴۲۰۹۰۰
۷
litecoin
Litecoin
LTC
۱,۷۸۴,۳۶۰ ریال۱۱۴,۹۹۷,۶۹۸,۴۶۰,۴۴۳ ریال۱۵۰,۷۱۹,۰۰۰,۱۶۷,۳۳۵ ریال۶۴,۴۴۷,۵۹۰۴.۰۳%Ƀ ۰.۰۰۵۹۶۸۰۰
۸
eos
EOS
EOS
۱۰۴,۵۱۳ ریال۹۶,۳۱۴,۴۷۵,۵۹۳,۸۵۹ ریال۱۲۷,۱۶۳,۳۱۹,۶۶۸,۸۵۷ ریال۹۲۱,۵۵۵,۴۱۰۵.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۳۵۰۰۰
۱۰
tezos
Tezos
XTZ
۷۳,۳۸۵ ریال۵۱,۷۳۸,۰۱۲,۱۸۴,۵۷۰ ریال۳,۶۳۸,۶۱۲,۲۴۰,۹۵۱ ریال۷۰۵,۰۲۰,۷۴۰۳.۲۷%Ƀ ۰.۰۰۰۲۴۵۰۰
۱۲
monero
Monero
XMR
۲,۳۸۳,۳۶۶ ریال۴۱,۷۳۷,۷۵۲,۵۳۴,۷۶۹ ریال۶,۰۳۲,۹۳۸,۹۴۸,۱۲۱ ریال۱۷,۵۱۲,۱۰۶۴.۹۸%Ƀ ۰.۰۰۷۹۷۱۰۰
۱۳
stellar
Stellar
XLM
۱,۹۸۲ ریال۴۰,۲۴۸,۶۷۲,۶۴۱,۳۳۹ ریال۱۸,۰۰۳,۰۹۱,۷۱۶,۷۹۷ ریال۲۰,۳۱۱,۱۷۴,۸۹۷۱۲.۴۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۰۰
۱۴
tron
TRON
TRX
۵۵۱ ریال۳۶,۷۷۲,۴۶۶,۲۳۵,۹۶۶ ریال۴۳,۴۳۸,۹۵۰,۸۰۹,۰۶۷ ریال۶۶,۶۸۲,۰۷۲,۱۹۱۹.۸۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۰۰
۱۶
cardano
Cardano
ADA
۱,۴۰۹ ریال۳۶,۵۲۱,۵۵۹,۵۱۳,۶۲۴ ریال۳,۴۸۹,۲۶۴,۹۳۰,۱۸۱ ریال۲۵,۹۲۷,۰۷۰,۵۳۸۳.۹۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۰۰
۲۰
dash
Dash
DASH
۲,۹۵۹,۲۴۸ ریال۲۷,۸۹۰,۰۷۵,۰۴۷,۱۰۵ ریال۲۵,۴۱۳,۰۴۴,۵۹۲,۹۸۷ ریال۹,۴۲۴,۷۱۶۳.۷۴%Ƀ ۰.۰۰۹۸۹۷۰۰
۲۳
neo
Neo
NEO
۳۱۰,۳۰۴ ریال۲۱,۸۸۸,۴۵۹,۰۶۵,۱۶۰ ریال۲۰,۶۷۰,۰۹۳,۰۹۳,۳۸۹ ریال۷۰,۵۳۸,۸۳۱۳.۹۳%Ƀ ۰.۰۰۱۰۳۸۰۰
۲۴
iota
IOTA
MIOTA
۶,۷۳۹ ریال۱۸,۷۳۲,۴۱۷,۸۳۳,۶۳۰ ریال۴۳۹,۴۵۷,۸۷۸,۵۱۹ ریال۲,۷۷۹,۵۳۰,۲۸۳۵.۶۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۳۰۰
۲۶
zcash
Zcash
ZEC
۱,۵۲۶,۹۲۵ ریال۱۴,۸۳۳,۵۶۹,۱۸۵,۸۳۴ ریال۱۸,۱۹۸,۲۱۱,۰۳۶,۶۰۹ ریال۹,۷۱۴,۶۶۹۹.۵۷%Ƀ ۰.۰۰۵۱۰۷۰۰
۲۷
nem
NEM
XEM
۱,۶۳۱ ریال۱۴,۶۸۱,۱۸۸,۸۳۱,۲۵۹ ریال۲۶۲,۱۹۷,۵۳۱,۸۶۸ ریال۸,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹۱.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۰۰