قیمت رمزارزها

قیمت ها
#CoinقیمتMarketcapVolume (24h)SupplyChangeLast 24hPrice (BTC)
۱
bitcoin
Bitcoin
BTC
۲۹۹,۰۱۰,۵۷۸ ریال۵,۴۷۴,۳۵۲,۹۳۲,۸۶۹,۲۶۶ ریال۱,۶۱۳,۰۴۲,۴۰۰,۴۷۶,۳۳۴ ریال۱۸,۳۰۸,۲۲۵۴.۵۶%Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰
۲
ethereum
Ethereum
ETH
۶,۴۹۰,۳۲۱ ریال۷۱۶,۵۵۷,۲۳۱,۰۷۳,۷۲۶ ریال۶۳۰,۴۱۶,۸۷۴,۵۵۰,۸۷۵ ریال۱۱۰,۴۰۳,۹۸۰۷.۲۱%Ƀ ۰.۰۲۱۷۰۶۰۰
۴
tether
Tether
USDT
۴۲,۱۴۵ ریال۲۵۹,۸۶۹,۵۱۵,۸۵۵,۵۵۴ ریال۱,۹۵۸,۱۱۴,۷۸۹,۹۱۷,۵۲۱ ریال۶,۱۶۶,۰۹۴,۱۹۰۰.۱۷%Ƀ ۰.۰۰۰۱۴۱۰۰
۵
bitcoin-cash
Bitcoin Cash
BCH
۱۰,۲۲۸,۸۷۲ ریال۱۸۷,۹۱۶,۶۴۷,۳۵۶,۶۲۷ ریال۱۵۴,۲۰۱,۵۴۱,۷۶۱,۴۸۴ ریال۱۸,۳۷۱,۲۰۰۲.۸۳%Ƀ ۰.۰۳۴۲۰۹۰۰
۷
litecoin
Litecoin
LTC
۱,۷۸۴,۳۶۰ ریال۱۱۴,۹۹۷,۶۹۸,۱۰۵,۳۸۶ ریال۱۵۰,۷۱۸,۹۹۹,۷۰۱,۹۸۸ ریال۶۴,۴۴۷,۵۹۰۴.۰۳%Ƀ ۰.۰۰۵۹۶۸۰۰
۸
eos
EOS
EOS
۱۰۴,۵۱۳ ریال۹۶,۳۱۴,۴۷۵,۲۹۶,۴۸۶ ریال۱۲۷,۱۶۳,۳۱۹,۲۷۶,۲۳۸ ریال۹۲۱,۵۵۵,۴۱۰۵.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۳۵۰۰۰
۱۰
tezos
Tezos
XTZ
۷۳,۳۸۵ ریال۵۱,۷۳۸,۰۱۲,۰۲۴,۸۲۸ ریال۳,۶۳۸,۶۱۲,۲۲۹,۷۱۶ ریال۷۰۵,۰۲۰,۷۴۰۳.۲۷%Ƀ ۰.۰۰۰۲۴۵۰۰
۱۲
monero
Monero
XMR
۲,۳۸۳,۳۶۶ ریال۴۱,۷۳۷,۷۵۲,۴۰۵,۹۰۳ ریال۶,۰۳۲,۹۳۸,۹۲۹,۴۹۵ ریال۱۷,۵۱۲,۱۰۶۴.۹۸%Ƀ ۰.۰۰۷۹۷۱۰۰
۱۳
stellar
Stellar
XLM
۱,۹۸۲ ریال۴۰,۲۴۸,۶۷۲,۵۱۷,۰۷۰ ریال۱۸,۰۰۳,۰۹۱,۶۶۱,۲۱۲ ریال۲۰,۳۱۱,۱۷۴,۸۹۷۱۲.۴۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۰۰
۱۴
tron
TRON
TRX
۵۵۱ ریال۳۶,۷۷۲,۴۶۶,۱۲۲,۴۳۰ ریال۴۳,۴۳۸,۹۵۰,۶۷۴,۹۴۹ ریال۶۶,۶۸۲,۰۷۲,۱۹۱۹.۸۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۰۰
۱۶
cardano
Cardano
ADA
۱,۴۰۹ ریال۳۶,۵۲۱,۵۵۹,۴۰۰,۸۶۳ ریال۳,۴۸۹,۲۶۴,۹۱۹,۴۰۸ ریال۲۵,۹۲۷,۰۷۰,۵۳۸۳.۹۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۰۰
۲۰
dash
Dash
DASH
۲,۹۵۹,۲۴۸ ریال۲۷,۸۹۰,۰۷۴,۹۶۰,۹۹۴ ریال۲۵,۴۱۳,۰۴۴,۵۱۴,۵۲۴ ریال۹,۴۲۴,۷۱۶۳.۷۴%Ƀ ۰.۰۰۹۸۹۷۰۰
۲۳
neo
Neo
NEO
۳۱۰,۳۰۴ ریال۲۱,۸۸۸,۴۵۸,۹۹۷,۵۷۹ ریال۲۰,۶۷۰,۰۹۳,۰۲۹,۵۶۹ ریال۷۰,۵۳۸,۸۳۱۳.۹۳%Ƀ ۰.۰۰۱۰۳۸۰۰
۲۴
iota
IOTA
MIOTA
۶,۷۳۹ ریال۱۸,۷۳۲,۴۱۷,۷۷۵,۷۹۴ ریال۴۳۹,۴۵۷,۸۷۷,۱۶۲ ریال۲,۷۷۹,۵۳۰,۲۸۳۵.۶۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۳۰۰
۲۶
zcash
Zcash
ZEC
۱,۵۲۶,۹۲۵ ریال۱۴,۸۳۳,۵۶۹,۱۴۰,۰۳۵ ریال۱۸,۱۹۸,۲۱۰,۹۸۰,۴۲۲ ریال۹,۷۱۴,۶۶۹۹.۵۷%Ƀ ۰.۰۰۵۱۰۷۰۰
۲۷
nem
NEM
XEM
۱,۶۳۱ ریال۱۴,۶۸۱,۱۸۸,۷۸۵,۹۳۱ ریال۲۶۲,۱۹۷,۵۳۱,۰۵۹ ریال۸,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹۱.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۰۰